Tải Adobe Flash Player 32.00.270 tại mingital.com

Adobe Flash Player – là một Plug-in cho trình duyệt Internet Explorer, AOL, Firefox, Mozilla, chrome và Opera, cho phép bạn chơi Flash video (file SWF). Nếu không có chương trình này, trình duyệt sẽ không hiển thị một cách chính xác các trang web và các yếu tố tương tác web.
Adobe Flash Player là một chương trình nền tảng cho trình duyệt dựa trên hoạt động của các ứng dụng, nội dung và video trên màn hình các trình duyệt khác nhau.

Game Love Making Mooncake.jpg

Flash Player đã được tối ưu hóa để có được khả năng thực hiện cao trên màn hình điện thoại và được thiết kế để tận dụng tối đa khả năng của thiết bị, cung cấp trải nghiệm người dùng phong phú và đa dạng hơn.
Chương trình nhỏ gọn, cung cấp trải nghiệm người dùng mạnh mẽ và nhất quán trên các hệ điều hành, trình duyệt, điện thoại di động và các thiết bị phổ biến khác.

Xem thêm: Adobe Fireworks CS6 12.0.1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.