Đầu tiên, bạn chỉ cần click chuột phải vào một vị trí bất kỳ ngoài màn hình desktop. Sau đó click vào lựa chọn cuối cùng được khoanh màu đỏ.