Bạn chỉ cần gõ từ khóa “reg” hoặc “Registry Editors” vào nút tìm kiếm trên thanht taskbar. Sau đó, bạn click vào ứng đụng để mở.