Tải Disk Pulse Ultimate 12.3.18 tại mingital.com

Disk Pulse Ultimate là chương trình giúp bạn quản lý, theo dõi các hoạt động của thư mục. Phần mềm sẽ giúp bạn biết được người khác đã làm gì trong thư mục quan trọng của mình khi bạn không ở bên máy tính. Chương trình sẽ ghi lại tất cả các hoạt động của người khác trên thư mục đó, và cung cấp cho bạn thông tin chính xác nhất về số lần truy cập sử dụng thư mục đó.

diskpulse_main_gui_context.png

Tính năng chính của Disk Pulse Ultimate

  • Màn hình Kiểm tra Thay đổi Thời gian Thực Real-Time
  • Phân tích các thay đổi tệp đã phát hiện
  • Lọc phát hiện các thay đổi tệp
  • Lưu báo cáo giám sát trên đĩa
  • Tích hợp cơ sở dữ liệu SQL
  • Theo dõi các loại tệp cụ thể
  • Gửi thông báo qua email
  • Thực hiện Tác vụ Tùy chỉnh
  • Tiện ích dòng lệnh
  • Máy chủ DiskPulse

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.