MathMagic Pro Edition for Adobe InDesign 8.5.0.36

MathMagic Pro Edition for Adobe InDesign

là chương trình tạo biểu thức toán học. Bạn có thể chỉnh sửa các biểu thức, đính kèm các công thức toán học đầy đủ: căn bậc hai, mũ, lập phương.

MMPro7Win.png

Phiên bản này dành cho nhà xuất bản và người dùng cao cấp, những người cần chỉnh sửa biểu thức toán trong phần mềm Adobe InDesign. Đặc biệt còn cung cấp các công thức được dùng trong các bộ môn vật lý, điện, kế toán.

Xem thêm tại mingital.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.