Tải R-Wipe and Clean 20.0 Build 2313 tại mingital.com

R-Wipe and Clean 20.0 Build 2313

R-Wipe & Clean là một giải pháp toàn diện để xóa sạch các file không sử dụng và bảo vệ sự riêng tư cho máy tính của bạn. Xóa vĩnh viễn các file riêng tư ghi lại các hoạt động trực tuyến cũng như trên máy tính của bạn, như các file tạm internet, các form và mật khẩu tự động hoàn chỉnh, danh sách các tài liệu vừa mở,…Giúp bạn xóa dấu vết từ hơn 300 ứng dụng của hãng thứ 3, và giải phóng không gian đĩa của bạn. Sẽ xóa sạch file và không gian đĩa không sử dụng bằng cách sử dụng các thuật toán nhanh hay an toàn.

r-wipe-clean-1.PNG

 

Tính năng chính của R-Wipe & Clean

 

 • Hỗ trợ cho các trình duyệt Internet Explorer, Mozilla / Mozilla Firefox, Opera, Safari, Flock, NETSCAPE, AOL, MSN, Google Chrome, SeaMonkey, và BT Yahoo;
 • Loại bỏ thông tin từ hơn 300 ứng dụng, bao gồm cả Microsoft Office 2007;
 • Xóa sạch các file Internet tạm thời, cookies, cookies Flash, các bản ghi Java và Microsoft VM;
 • Hỗ trợ hệ thống tập tin FAT và NTFS;
 • Tạo ra danh sách dọn dẹp tùy chỉnh để dọn dẹp dấu vết hoạt động khỏi ứng dụng mà R-Wipe & Clean hiện tại không hỗ trợ. Danh sách đó có thể bao gồm các ứng dụng đang hoạt động và thư mục hoặc tập tin tạm hay registry.
 • Dọn dẹp Windows Event Logs.
 • Dọn dẹp liên kết đến các thư mục mạng gần đây.
 • Dọn dẹp thư mục FTP/hình nền/mật khẩu mạng được lưu trữ.
 • Dọn dẹp danh sách chống phân mảnh.
 • Dọn dẹp bản mô tả ứng dụng được lưu trữ.
 • Dọn dẹp và xóa biểu tượng hay phông chữ được lưu.

Xem thêm tại mingital.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.