Bạn chuyển sang tab Startup, sau đó click chuột phải vào ứng dụng muốn tắt, chọn Disable.